ჩარკვიანი დავით ალიმის ძე

 

დაბადების თარიღი - 1944  წლის 17 ივლისი

 

სამეცნიერო წოდება,  დარგი -  საქართველოს მეცნიერებათა  აკადემიის წევრ კორესპონდენტი

დ.უზნაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი,  პროფესორი, ფსიქოლოგი.

 

ცნობები სამეცნიერო ხარისხების

დაცვის შესახებ:

 

      ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თემა: „სოციალური განწყობების ფუნქციური და      სტრუქტურული მახასიათებლები“ 1989.

      ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი,  თემა:

„კომუნიკატორული წინააღმდეგობა და სოციალური

განწყობის შეცვლა“, 1973.

სამეცნიერო მოღვაწეობის

სფერო:

 

      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომის

ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი, 1998 წლიდან დღემდე.

 

      საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ.უზნაძის

სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი

მეცნიერთანამშრომელი, 1990 წლიდან დღემდე.

 

        

      საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ.უზნაძის

სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის გამოყენებითი

ფსიქოლოგიის ლაბორატორიის გამგე, 1976 – 1981.

 

 

      საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ.უზნაძის

სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომისა და

საინჟინრო ფსიქოლოგიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1972-1974.

პედაგოგიური საქმიანობა:

      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი

კურსი „ინდუსტრიის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“,

1980 წლიდან დღემდე.

 

 

      ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენებისა და კულტურის

უნივერსიტეტი, კურსი: „სოციალური ფსიქოლოგია“, 1988

წლიდან დღემდე.

 

      სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის სკოლის

დირექტორების კვალიფიკაციის ამაღლების მსმენელებთან,

კურსი: „მართვის ფსიქოლოგია“, 1977-1980.

 

 

      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კურსი „ზოგადი

ფსიქოლოგია“, 1975-1977.

 

 

      საქართველოს სახელმწიფო ფიზკულტურის ინსტიტუტი,

კურსი: „სპორტის ფსიქოლოგია“, 1972-1975.

 

სამეცნიერო - პრაქტიკული

საქმიანობა:

 

      პროექტის“სამრეწველო ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების განმსაზღვრელი სოციალურ-

ფსიქოლოგიური ფაქტორების გამოკვლევის კოორდინატორი“,

1974-1976.

 

      სოციალისტური ქვეყნების ეკონომიკური ურთირთ-

დახმარების საბჭოს (СЭВ) პროგრამის „შრომის მოტივაციის

კვლევის“ კოორდინატორი, 1977-1979.

 

      ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოსა და ადამიანის

რესურსების განვითარების ფონდის ერთობლივი პროგრამის

„საქართველოში დევნილთა ფსიქო-სოციალური

რეაბილიტაციის“ სოციალურ-ფსიქოლოგიის მონიტორინგის

ჯგუფის ხელმძღვანელი, 1995-1998.

 

 

 

ძირითადი გამოქვეყნებული  შრომები:

      სოციალურ განწყობებზე დადებითი და უარყოფითი

დამარწმუნებელი ინფორმაციის ზემოქმედება, „მაცნე“,1972,1.

 

      დამარწმუნებელი კომუნიკაციით შექმნილი წინააღმდეგობა

და სოციალური განწყობის შეცვლა, 1972, 4.

      Информация. Противоречие  и смена социальных установок

Мецниереба. Тбилиси ю 1980 ( монография).

      ორგანიზაციის კლიმატის და ორგანიზაციისადმი

ერთგულების გაზომვა „მაცნე“, 1984,3.

      რეტროპერსპექტიული მოლოდინების  დინამიკა პროგნოზის

გაკეთების სიტუაციაში, „მაცნე“

      структурные и функциональные особенности трудовых установок

Мецниереба. Тбилиси ю 1988 ( монография).

 

      იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მიმართ ადგილობრივი

მოსახლეობის განწყობების  შესწავლა, „ფსიქოლოგია“, 1999, 18.

      ფსიქოლოგია ინდუსტრიულ ორგანიზაციებში. შპს „ნათია“,

თბილისი 2001 (მონოგრაფია).

      პროფესიული საქმიანობის შეფასების კონცეპტური და

პრაქტიკული კრიტერიუმები, „ფსიქიკა“ 2001, 2.

 

 

ოჯახური მდგომარეობა : ქორწინებაში მყოფი, ჰყავს მეუღლე და 2 ქალიშვილი.

მისამართი და საცხოვრებელი

ადგილი: ქ.თბილისი, 380008, ნიკო ნიკოლაძის 5, ტელ. (+99532)  99-78-19

სამუშაო ადგილი და მისამართი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ.უზნაძის

სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,

380007, პაოლო იაშვილის 24, ტელ. 99-53-75.